فرودگاه بین المللی مشهد بعنوان دومین فرودگاه پرترافیک ایران روزانه به حداقل 170 حداکثر 240 پرواز سرویسها ی هوانوردی ارایه نموده و بطور متوسط روزانه تعداد 22000 نفر مسافر داخلی و خارجی از این فرودگاه استفاده می نمایند که بالغ بر 20% آن مسافرین خارجی می باشند.که از این حیث دومین فرودگاه کشور بعد از فرودگاه مهر آباد می باشد.بیش از 17 شرکت داخلی و 10 شرکت خارجی به فرودگاه بین المللی مشهد پرواز دارند و ظرفیت این فرودگاه سالانه حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مسافر داخلی و نزدیک به ۷۳۰ هزار نفر مسافر خارجی است و هر ساله بیش از ۲۷ هزار زائر حج تمتع و ۲۰۸ هزار زائر حج عمره را می‌پذیرد.همچنین از فرودگاه مشهد به بیش از ۲۶ فرودگاه داخلی و به طور متوسط روزانه ۷۰ پرواز و در اوج تقاضا ۱۲۰ پرواز انجام می‌شود.فرودگاه شهید هاشمی نژاد به 34 مسیر داخلی و 20 مسیر خارجی پروازمستقیم دارد  و در حال حاضر دارای سه پایانه مسافربری داخلی بمساحت 36000خارجی 21800متر مربع و حج 10.000 متر مربع جمعآ 68 هزار متر مربع و دارای 37 پوزییشن پارک هواپیمای پهن پیکر و بدنه متوسط میباشد.تعداد 17 شرکت هواپیمایی  داخلی و 10 شرکت خارجی در این فرودگاه پرواز برقرار نموده اند و شرکتهای ایرتور،ماهان ، زاگرس  ،تابان  و آسمان دارای آشیانه تعمیرات  و بیس هواپیما در فرودگاه می باشند .فرودگاه بین المللی مشهد یا فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد دومین فرودگاه پر رفت و آمد کشور بعد از فرودگاه بین‌المللی مهرآباد و بالاتر از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی میباشد. از لحاظ تعداد پروازهای ورودی و خروجی روزانه دارای رتبه نخست در ایران می باشد. در زمینی به مساحت ۵۴۰ هکتار در قسمت جنوب شرقی شهر مشهد قرار دارد و با دو باند موازی ظرفیت پذیرش کلیهٔ هواپیماها تا ردهٔ بویینگ ۷۴۷ را دارد. فرودگاه مشهد در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی ساخته‌ شد.فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد هم اکنون در حال توسعه بوده و مسیرهای پروازی و خدمات خود را روزبروز افزایش می دهد