حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی (زادهٔ ۳۱۹ خورشیدی، ۳۲۹ هجری قمری - درگذشتهٔ پیش از ۳۹۷ خورشیدی، ۴۱۱ هجری قمری در توس خراسان)، سخن‌سرای نامی ایران و سرایندهٔ شاهنامه حماسهٔ ملی ایران است. فردوسی را بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گو دانسته‌اند.به گفته بزرگان زبان پارسی امروزی را ایرانیان از فردوسی دارند و گرنه زبان ایرانیان نیز امروزه عربی بود.همه ساله بیست و پنجم اردیبهشت هر سال بعنوان بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در زادگاه وی و بر سر مزار این حکیم بزرگ و در دانشگاهها و مراکز ادبی کشور برگزار می گردد.همه ساله در این زمان آژانس مسافرتی تفریحات اقدام به برگزاری تور بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی بصورت گروهی برگزار می گردد.شاهنامه خوانی یکی از اصلیترین برنامه های این بزرگداشت محصوب می گردد.

www.safaremashhad.com