تور مشهد ویژه بهار که از تطیلات نوروزی شروع و پس از گزر از بزرگداشت فردوسی و تعطیلات خرداد ماه در سی یک خرداد به اتمام می رسد.در واقع بهار یکی از بهترین فصلها برای سفر به مشهد مقدس است .آب و هوای مشهد در فصل بهار بویژه در اردیبهشت و خرداد بسیا مطبوع و مطلوب است